Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

Stypendium Kazimierzowskie rusza po raz drugi!

Historia Stypendium Kazimierzowskiego

Według pierwotnych założeń, stypendium jest formą wsparcia dla młodych radomian, którzy wyróżniają się pracą i udziałem w inicjatywach na rzecz Radomia, dbają o pamięć historyczną, tradycję oraz dobre imię miasta i Ziemi Radomskiej, a także mają ciekawe pomysły dotyczące rozwoju miasta i regionu.

Pierwsza edycja Stypendium została ogłoszona w 2007 r. pod hasłem: "Radom - miasto nieodkrytych możliwości". Miała ona charakter pilotażowy i była adresowana do uczniów klas maturalnych VI L.O. im. J. Kochanowskiego w Radomiu - Alma Mater dwóch pomysłodawców stypendium. Realizacja programu odbyła się przy wsparciu władz VI L.O., w tym ówczesnego jego Dyrektora - Karola Semika. W pierwszej edycji fundatorami była grupa absolwentów VI LO. W 2007 r. stypendium otrzymał Marcin Rychlicki. Kapituła stypendium wyróżniła zarazem Szymona Jędrzejewskiego. Oficjalne wręczenie nagród obyło się 23 czerwca 2007 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Edycja 2008

Decyzją pomysłodawców, począwszy od 2008 r. program stypendialny ma szerszy zasięg i skierowany jest do wszystkich uczniów szkół średnich w Radomiu. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Radomian w Warszawie.

Podobnie jak w pierwszej edycji, każdy kandydat musi przygotować pracę dotyczącą problematyki Radomia i jego rozwoju ("Projekt indywidualny"), nawiązującą do ogólnej myśli przewodniej, która w obecnej edycji brzmi: "Najlepsze przed nami". Projekt może mieć dowolną formę - liczą się przede wszystkim kreatywność, nowatorstwo i praktyczne możliwości realizacji pomysłów. Dodatkowo należy zaprezentować swoje dotychczasowe działania na rzecz Radomia i lokalnych (w tym szkolnych) społeczności, które będą oceniane m.in. pod względem zakresu aktywizacji otoczenia oraz ich oryginalności. Na końcową ocenę wpłyną też wyniki w nauce, chociaż będą one miały mniejszą wagę, niż pozostałe dwa elementy. Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2008 r. Będą one oceniane według ścisłych wskazówek i kryteriów zawartych w regulaminie stypendialnym, przez pięcioosobową kapitułę. Ogłoszenie wyników stypendium nastąpi 20 czerwca 2008 r.

W ramach programu w 2008 r. zostanie przyznane co najmniej jedno stypendium w wysokości 3.800 zł wypłacane w miesięcznych ratach w kolejnym roku szkolnym lub akademickim. Dodatkowo przyznane może być wyróżnienie w wysokości 500 zł.

Począwszy od bieżącej edycji, do finansowego wsparcia stypendium zapraszamy osoby prywatne, instytucje i firmy, którym bliskie są idee programu.

Informacje dodatkowe

Regulamin, formularze a także szereg dodatkowych informacji na temat Stypendium będzie można wkrótce znaleźć na rozbudowywanej właśnie witrynie internetowej: stypendium.radomianie.pl

Pobierz Regulamin Stypendium Kazimierzowskiego: Regulamin_Stypendium_Kazimierzowskiego.doc


Powrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych