Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

1% podatku dla organizacji radomskich

Nowe zasady przekazywania 1%

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
  Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).
 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku(art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.
  Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
  Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" (poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
 3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organizacje pożytku publicznego z Radomia uprawnione do otrzymania 1% podatku

Lp. nazwa organizacji Nr KRS www organizacji
1 Centrum Edukacji Ekologicznej 0000057999 www.cee_radom.republika.pl
2 Caritas Diecezji Radomskiej 0000222733 www.radom.caritas.pl
3 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Radomiu 0000234135  
4 Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 0000200933 www.schronisko.radom.pl
5 Stowarzyszenie im. Ojca Pio w Radomiu 0000197078 www.hospicjumpio.republika.pl
6 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci" 0000216652  
7 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 0000022836 www.rtd.radom.pl
8 Hospicjum Królowej Apostołów 0000185346 www.hospicjum.radom.pl
9 Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu 0000084608 www.arka.xpx.pl
10 Stowarzyszenie Charytatywne "Radesta" 0000282901  
11 Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Pomocne Dłonie" 0000180582  
12 Fundacja Chałubińszczaków 0000229661 www.chalubinski.pl
13 Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności 0000086892 www.rbz.prv.pl
14 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" 0000011861 www.karan.pl
15 Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto" 0000161029 www.radom.pl/bezpieczne
16 Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość" 0000083609 www.filipini.radom.pl/radosc
17 Stowarzyszenie "Sami dla Siebie" 0000205430 www.nsp_radom.neostrada.pl
18 Radomski Okręgowy Związek Żeglarski 0000233542 www.rozz.radom.net
19 Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia 0000054681  
20 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Radomiu 0000209974  
21 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" 0000050740  

Źródło danych: bazy.ngo.pl


Powrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych