Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

W czwartek, 29 maja, w Restauracji Pod Retmanem na warszawskim Mariensztacie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Radomian w Warszawie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2007 rok i udzieloło absolutorium Zarządowi.

Dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia wydłużając kadencję Zarządu z dwóch do trzech lat, jak również zmniejszając liczebność Zarządu z 9 do 7 osób.

Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia powołując na nową, 3-letnią kadencję, następujące osoby:

  • Ligię Basińską
  • Wojciecha Janickiego
  • Ewę Kacprzak-Krzysik
  • Jakuba Kluzińskiego
  • Leszka Kluzińskiego
  • Krzysztofa Różyckiego
  • Ewę Rybak

Za dotychczasową pracę w Zarządzie podziękowano ustąpującym członkom, Panom Jerzemu Dydakowi i Krzysztofowi Wieczorkowi.

Powołano również nową Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Kamil Piskorz
  • Anna Różycka
  • Janusz Tryliński

W najbliższym czasie nowo wybrane władze Stowarzyszenia ukonstytuują się i przedstawią plan działania Stowarzyszenia na nową kadencję.

Pierwsze otwarte posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 5 czerwca (czwartek) o godzinie 19 w Restauracji "Pod Retmanem" (mała sala). Serdecznie zapraszamy!Powrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych