Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

Bogumiła Mirewska-Sobków (1945-2009)

Urodziła się w 1945 roku w Radomiu, w rodzinie inżynierów i lekarzy. Tym, że pochodzi z Radomia, szczyciła się i zawsze to podkreślała.

Od 45 lat związana była jednak z Warszawą. Tu studiowała na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera technologii wody i ścieków i ochrony środowiska. Tu poznała swego męża Krzysztofa, z którym w szczęśliwym stadle małżeńskim przeżyła 43 lata. Tu w 1997 roku urodziła syna Piotra, tu w 1996 doczekała się wnuczki Agaty.

W Warszawie pracowała, początkowo, przez kilka lat, jako nauczycielka w Technikum Budowlanym, potem aż do 2005 roku, a więc ponad 30 lat, w warszawskich biurach projektów i w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Pracując w służbach technicznych miasta, zasłużyła się w czasie "zimy stulecia".

Później współuczestniczyła m. in. w organizacji wszystkich 5 pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie miały miejsce w stolicy, a także w organizacji imprez masowych i wizyt głów państw odwiedzających Warszawę.

Tworzyła też nowe, ważne służby miejskie, takie jak: Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, miejskie służby taksówkowe.

Kochała góry. Jej pasją była turystyka. Zwiedziła wiele krajów. Wraz z mężem, z plecakami na plecach, przewędrowała prawie wszystkie góry w Polsce, ale też i Góry Skaliste w USA i w Kanadzie.

Aktywnie działała w Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I". Współorganizowała Spółdzielnię Mieszkaniową Techniczna na Ursynowie.

Od powstania Stowarzyszenia Radomian w Warszawie była jego aktywną członkinią, ogromnie zaangażowana była w sprawy radomskie i ich prezentację na terenie stolicy.

Za swą pracę i działalność odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową "Za zasługi dla miasta stołecznego Warszawy".Powrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych