4 lata Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

Na potrzeby parafii ewangelickiej w Radomiu zakupiono i wyremontowano bardzo zniszczony budynek dawnego Teatru Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Spacerowej (obecnie Reja), cudem ocalałej przed zniszczeniem w czasie wkraczania do Radomia wojsk radzieckich. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy także o sylwetkach ewangelików, którzy trwale wpisali się w historię naszego miasta, takich jak pastor Henryk Tochterman - ojciec Adolfa Tochtermana, znanego radomskiego lekarza i założyciela szpitala radomskiego, który obecnie nosi jego imię, pastor Edmund Fiszke - ojciec historyka Andrzeja Fiszke, dr Eugeniusz Szyling - znany ginekolog, dr Władysław Pytlik - pierwszy radomski ortodonta. Przedmiotem dyskusji były także walory architektoniczne cmentarza ewangelickiego w Radomiu, otwartego w roku 1834, który jako jedyny w Polsce zachował unikatowy charakter XIX-wiecznego cmentarza luterańskiego, co planujemy osobiście docenić w czasie wiosennej wycieczki naszego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania rocznicowego znalazło się również miejsce na krótkie przypomnienie historii naszego Stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie radomian w Warszawie, które dało początek późniejszemu Stowarzyszeniu Radomian w Warszawie, odbyło się 1 grudnia 2005 r. w Restauracji CK Oberża w Warszawie przy ul. Chmielnej. Od tego czasu radomianie spotykali się w stolicy już kilkadziesiąt razy, a przewinęło się przez nie kilkuset radomian mieszkających, pracujących bądź uczących się w stolicy. Tematyka spotkań była bardzo różnorodna i miały one charakter bardziej i mniej formalny. Godne wspomnienia były spotkania i dyskusje poświęcone 30. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 oraz osobie śp. ks. Romana Kotlarza, a także muzyce ludowej Ziemi Radomskiej. Stowarzyszenie od 3 lat prowadzi program Stypendium Kazimierzowskiego, który nagradza i wspiera aktywnie społecznych młodych ludzi z radomskich szkół średnich. W latach 2007-2008 Stowarzyszenie realizowało program wsparcia organizacyjnego dofinansowowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia już za miesiąc, na które serdecznie zapraszamy.

A już 20 stycznia (środa) spotkanie z Prezydentem Radomia w Galerii Porczyńskich w Warszawie, pl. Bankowy. Początek g.19.