Nowe władze stowarzyszenia

Skończyła się trzyletnia kadencja władz Stowarzyszenia Radomian w Warszawie. Na walnym zgromadzeniu 14 czerwca 2011 r. członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej oraz wybrali nowe władze. Przyjęto również sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2010 roku.

Przez kolejne 3 lata Stowarzyszeniem będzie kierował zarząd w składzie:

Do komisji rewizyjnej zebrani na walnym zgromadzeniu wybrali:

Życzymy nowym władzom owocnych działań, zaś wszystkim urlopującym się latem - udanego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!