Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

Drodzy Radomianie,

Jak już zapowiadaliśmy w najbliższą środę 12 kwietnia 2006 roku o godzinie 18:00 spotykamy się na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Radomian, które odbędzie się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.
Planujemy następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
2. Ustalenie sposobu glosowania i podejmowania uchwal.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjecie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjecie uchwały o przyjęciu statutu.
8. Wybór władz stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 9. Zamkniecie zebrania.

Spotkanie będzie miało tym razem charakter ściśle roboczy. Chcemy aby w jego wyniku powstała formalna struktura Stowarzyszenia i nastąpiła jego szybka rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z tych powodów zależy nam na obecności osób, które deklarowały chęć działania w potencjalnym zarządzie oraz wszystkich, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt i program Stowarzyszenia.

Proszę o zabranie ze sobą projektu statutu, który był rozesłany do wszystkich, którzy zostawili nam swoje adresy internetowe. Proszę o - w miarę wolnego czasu -zapoznnie się krytyczne z projektem i przyjście z uwagami na spotkanie.

Spotkanie planujemy zacząć punktualnie, dlatego proszę o przybycie na 18:00.

Będę wdzięczny za potwierdzenie przybycia pocztą elektroniczną:

l_echec@gazeta.pl lub telefonicznie: 0602 499 585

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na Elektoralnej

Leszek Kluziński

koordynator

Powrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych