100-lecie radomskiego Hufca ZHP. Spotkanie Radomian w Warszawie - 11 X 2011

Tematem przewodnim pierwszego powakacyjnego spotkania Radomian w Warszawie będzie 100-lecie radomskiego Hufca ZHP, a gośćmi - osoby związane z radomskim harcerstwem, tak dawniej jak i obecnie. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 11 października 2011 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Początek o godz. 18:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby związane osobiście , towarzysko bądź rodzinnie z harcerstwem.

W roku 2011 Hufiec ZHP Radom-Miasto obchodzi setną rocznicę powstania. Z tej okazji przez cały rok organizowane są różnego rodzaju imprezy prezentujące stuletni dorobek radomskiego hufca, m.in. konferencja naukowa, wystawy, spotkania okolicznościowe, wyprawa rowerowa na Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji.

Na spotkaniu w Warszawie gościć będziemy instruktorów harcerskich, którzy opowiedzą o dziejach radomskiego hufca oraz o obchodach stulecia i najważniejszych problemach ZHP dziś:

Spotkanie może być świetną okazją do wymiany doświadczeń i wspomnień z czasów harcerskich wśród członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, dlatego też zachęcamy Państwa do przyniesienia na spotkanie zdjęć i innych pamiątek z Państwa harcerskich działań.

Prosimy też o przekazanie naszego zaproszenia towarzyszom Państwa harcerskich wędrówek.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie

http://facebook.com/radomianiewwarszawie