Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

100-lecie radomskiego Hufca ZHP. Spotkanie Radomian w Warszawie - 11 X 2011

Tematem przewodnim pierwszego powakacyjnego spotkania Radomian w Warszawie będzie 100-lecie radomskiego Hufca ZHP, a gośćmi - osoby związane z radomskim harcerstwem, tak dawniej jak i obecnie. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 11 października 2011 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Początek o godz. 18:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby związane osobiście , towarzysko bądź rodzinnie z harcerstwem.

W roku 2011 Hufiec ZHP Radom-Miasto obchodzi setną rocznicę powstania. Z tej okazji przez cały rok organizowane są różnego rodzaju imprezy prezentujące stuletni dorobek radomskiego hufca, m.in. konferencja naukowa, wystawy, spotkania okolicznościowe, wyprawa rowerowa na Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji.

Na spotkaniu w Warszawie gościć będziemy instruktorów harcerskich, którzy opowiedzą o dziejach radomskiego hufca oraz o obchodach stulecia i najważniejszych problemach ZHP dziś:

  • Bartosz Bednarczyk - obecny komendant hufca,
  • Mirosław Mazurkiewicz - najstarszy czynnie działający instruktor hufca zasłużony szczególnie dla środowiska kręgu "Starówka", autor wielu publikacji nt. harcerstwa, kustosz Muzeum Harcerstwa w Radomiu,
  • Zbigniew Tomala - wieloletni komendant hufca oraz
  • Jacek Junak - instruktor harcerski, związany także zawodowo z Domem Dziecka przy ulicy Kolberga w Radomiu.

Spotkanie może być świetną okazją do wymiany doświadczeń i wspomnień z czasów harcerskich wśród członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, dlatego też zachęcamy Państwa do przyniesienia na spotkanie zdjęć i innych pamiątek z Państwa harcerskich działań.

Prosimy też o przekazanie naszego zaproszenia towarzyszom Państwa harcerskich wędrówek.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie

http://facebook.com/radomianiewwarszawiePowrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych