Email:
Adres korespondencyjny:
ul. Szpitalna 5/5, 00-131 Warszawa
Numer konta:
Pekao SA 73 1240 1037 1111 0010 1280 8767