Stowarzyszenie Radomian w Warszawie

MISJA Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

NTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia, TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta, DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej. ŁĄCZY NAS RADOM!

WIZJA naszego stowarzyszenia za 2 lata

 • Dużo aktywnych członków, młodzi ludzie, punkt startu dla młodych ludzi w Warszawie
  Będziemy stowarzyszeniem, do którego należy duża liczba prężnie działających członków, spośród których znaczną część stanowią młodzi ludzie, którym pomagamy w aklimatyzacji w nowym środowisku.
 • Spotykamy się regularnie
  Członkowie stowarzyszenia spotykają się regularnie kilka razy w roku na formalnych i nieformalnych spotkaniach całego stowarzyszenia, częściej spotyka się zarząd i zespoły projektowe.
 • Środowisko opiniotwórcze, apartyjne, forum dyskusji pozapartyjnej
  Będziemy stowarzyszeniem apartyjnym, które stanowi forum dyskusji pozapartyjnej nad ważnymi dla Radomia i regionu sprawami, a nasz głos będzie traktowany jako pożądany i istotny.
 • Będziemy rozpoznawalni, widoczni w mediach i internecie
  Nasza strona internetowa będzie często aktualizowana, będziemy posługiwali się logo zintegrowanym ze stroną.
 • Będziemy zdobywali środki na działalność stowarzyszenia
  Każdego roku będziemy pisali wnioski o dotację i zdobywali pieniądze na działalność merytoryczną stowarzyszenia oraz funkcjonowanie biura i pracownika.
 • Miejscem naszego działania jest Warszawa, naszymi naturalnymi partnerami są instytucje samorządowe w Warszawie, ale także w Radomiu i na terenie Ziemi Radomskiej. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi o pokrewnych kierunkach działania. Jesteśmy partnerem dla władz Radomia w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i promocji miasta i regionu.
 • Działamy mądrze, skutecznie, prężnie